Alkoholowy Zespół Abstynencyjny

Alkoholowy Zespół Abstynencyjny, w skrócie AZA to stan chorobowy, który występuje przeciętnie od 12 do 24 h po zakończeniu ciągu alkoholowego i zaprzestaniu picia lub zmniejszeniu ilości spożywanego alkoholu.

Mechanizm AZA nie jest całkowicie poznany. W skrócie – w trakcie spożywania alkoholu głównie układ nerwowy, ale także inne układy organizmu ulegają adaptacji do dużych dawek toksyny, jaką jest alkohol we krwi. Szybkie zmniejszenie jej stężenia we krwi powoduje dysproporcję między wytworzonymi mechanizmami przystosowania organizmu a obecnością małego stężenia alkoholu.

Objawami Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego (nie mylić z zatruciem alkoholem!) są: problemy ze snem, bóle głowy, zaburzenia jelitowo-żołądkowe (objawiające się zazwyczaj nudnościami, wymiotami, biegunką, bólami nadbrzusza i w klatce piersiowej), niepokój, zmęczenie, nadpobudliwość, zlewne poty, szybkie tętno i podwyższone ciśnienie tętnicze krwi. Trafiają się czasami halucynacje (nie zbyt silne i bardzo sporadyczne). We krwi są obecne zaburzenia elektrolitowe, zwykle w postaci niskiego stężenia potasu, fosforanów, wapnia, czasem glukozy (tzw. hipoglikemia). W czasie 24 do 48 godzin trwania nieleczonego AZA mogą wystąpić ataki padaczkowe.

Większość AZA jest możliwych do wyleczenia w domu pacjenta, niemniej jednak zawsze konieczne jest badanie lekarskie celem rozpoznania, czy pacjent nie potrzebuje hospitalizacji. Chorzy z AZA wymagają detoxu alkoholowego– przede wszystkim podaży płynów i elektrolitów, czasem niezbędne jest podanie środków uspokajająco-nasennych.

Wstecz


Leksykon wiedzy

Zapalenie błony śluzowej żołądka

Zapalenie błony śluzowej żołądka, a właściwie zapalenie żołądka (gastritis), ze względu na rzadko występujące ograniczenie stanu zapalnego jedynie do błony śluzowej, to stan chorobowy, w którym dochodzi do uszkodzenia błony śluzowej żołądka. Alkohol w stężeniu > 5% wywołuje podrażnienie śluzówki żołądka, co objawia się nudnościami, wymiotami i bólem nadbrzusza.

Więcej

Zespół Korsakowa

Zespół Korsakowa rozwija się niejednokrotnie początkowo jako Alkoholowy Zespół Abstynencyjny lub delirium tremens. W trakcie choroby dołączają się luki pamięciowe i zaburzenia neurologiczne (zaburzenia chodu, oczopląs, czasem cechy otępienia). Chorzy niejednokrotnie konfabulują, nie występują za to objawy charakterystyczne dla otępienia.

Więcej

Halucynoza alkoholowa ostra

Halucynoza alkoholowa ostra podobnie jak delirium występuje po zakończeniu kilkumiesięcznego – kilkuletniego ciągu picia. Jest ona 2 co do częstości występowania psychozą alkoholową. Objawami jej są halucynacje słuchowe. Pacjent ma duży poziom lęku. Pojawiają się zachowania agresywne i autoagresywne. Stan halucynozy wymaga pilnego leczenia i hospitalizacji.

Więcej