To nie tak, jak myślisz, czyli Zespół Otella

Zespół Otella to psychoza z grupy uporczywych psychoz urojeniowych bardzo często występująca w powiązaniu z chorobą alkoholową. Jej przyczyny nie są do końca zbadane, bezpośrednio prowadzi do niej nadużywanie alkoholu, jednakże do chwili obecnej nie udało się ustalić wszystkich czynników wywołujących tę chorobę. Może występować jako samodzielne zaburzenie, bądź też stanowić składową innych zaburzeń psychicznych, takich, jak depresja czy schizofrenia, nasila się w stanach lękowych. Objawia się permanentnymi podejrzeniami o niewierność partnera - nie są to klasyczne przypadki zazdrości, czy zaborczości, ale daleko posunięte zarzuty oparte na niewystarczających dowodach i dotyczące szerokiej grupy potencjalnych „kochanków”.

Chory zdaje się nie widzieć absurdalności swoich zarzutów - zmieniony wyraz twarzy, niewinna wypowiedź, jakiekolwiek zdarzenie, które mogłoby w nawet odległy sposób sugerować zdradę - wszystko to staje się koronnym dowodem niewierności. Z czasem obsesja prowadzi do śledzenia partnera - sprawdzania jego bielizny, śladów na ciele, telefonu, maili, przeszukiwania kieszeni, czy szuflad, wyczekiwania pod miejscem pracy, podążaniu za partnerem, konfrontacji, przepytywania znajomych. Wizyta hydraulika, przelotne spojrzenie nieznajomej osoby, nadgodziny w pracy - wszystko to może generować agresję u osoby chorej i nasilenie zarzutów o niewierność. Dezintegruje to całe życie rodzinne obojga partnerów - oskarżający za wszelką cenę próbuje udowodnić zdradę, zaniedbując przy tym często własne obowiązki, natomiast oskarżany stara się nie dawać pretekstów do tworzenia kolejnej teorii o rzekomej zdradzie. Do oskarżeń dołącza, oprócz agresji, także przemoc fizyczna, uporczywe nękanie, przesłuchania, czasami filmowanie przy użyciu ukrytych kamer. Narasta w chorym przekonanie o zmowie, spisku. Zdarza się więc, że partner osoby z zespołem Otella „dla świętego spokoju” uznaje swoją winę po wcześniejszych zapewnieniach, że przyznanie się do zdrady nie będzie skutkowało żadnymi konsekwencjami, a pozwoli na oczyszczenie atmosfery i powrót do normalnego życia. Takie przyznanie się powoduje skutek odwrotny do zamierzonego - nasila agresję i podejrzliwość, potwierdza absurdalność zarzutów i stanowi przyczynek do dalszych poszukiwań dowodów innych zdrad. W skrajnych przypadkach zespół Otella prowadzi do zabójstwa partnera bądź rzekomego kochanka.

Leczenie tego schorzenia jest niezwykle trudne i może trwać przez całe życie. Często pierwszą przeszkodą jest już sam opór pacjenta, który nie przyjmuje do świadomości własnej choroby. Wizyta u psychoterapeuty, czy zalecenie leczenia jest często traktowane bowiem jako odwracanie uwagi od rzekomych zdrad partnera. Kiedy chory zgadza się na współpracę, kolejnym etapem jest wyeliminowanie podstawowego czynnika powodującego zespół Otella - czyli alkoholu. Zazwyczaj u pacjentów stosuje się leki przeciwpsychotyczne i psychoterapię. Niestety często nie przynoszą one spodziewanych rezultatów, a chorzy po chwilowej remisji porzucają leki i powracają do stanu sprzed terapii. W przypadku, gdy osoba z zespołem Otella nie wyraża chęci wyleczenia, jego parter staje przed dramatyczną decyzją dotyczącą wspólnej przyszłości. Niestety psychoterapeuci, ale też osoby, które żyły w podobnych relacjach, często doradzają w tej sytuacji zakończenie związku. Chory, który nie chce się leczyć, wyniszcza partnera i degraduje życie rodzinne - jedyną szansą staje się właśnie terapia i wytężona praca nad samym sobą.


Leksykon wiedzy

Krwawienie z żylaków przełyku

Krwawienie z żylaków przełyku to gwałtowny krwotok z poszerzonych żył w dolnej partii przełyku. Nierzadko jest ono pierwszym objawem żylaków przełyku i jednocześnie ich najgroźniejszym powikłaniem. Około 30% krwotoków jest śmiertelnych. Śmierć chorego następuje zarówno z powodu utraty krwi, jak i na skutek śpiączki wątrobowej.

Więcej

Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki

Zarówno ostre i przewlekłe zapalenie trzustki to stany chorobowe bezpośrednio związane z alkoholem. Ostre zapalenie trzustki w co najmniej w 50 procentach jest spowodowane przewlekłym nadużywaniem alkoholu, natomiast przewlekłe zapalenie trzustki aż w 60-85%. Najczęstsze objawy, jakie mogą dać sygnał, iż trzustka pracuje nieprawidłowo to między innymi: silny ból brzucha, nudności i wymioty, wzdęcia, zaburzenia świadomości.

Więcej

Zapalenie błony śluzowej żołądka

Zapalenie błony śluzowej żołądka, a właściwie zapalenie żołądka (gastritis), ze względu na rzadko występujące ograniczenie stanu zapalnego jedynie do błony śluzowej, to stan chorobowy, w którym dochodzi do uszkodzenia błony śluzowej żołądka. Alkohol w stężeniu > 5% wywołuje podrażnienie śluzówki żołądka, co objawia się nudnościami, wymiotami i bólem nadbrzusza.

Więcej